Demontáž oken a dveří

Demontáž je zahájena vysazením křídel z rámu a odnesením na místo určené zákazníkem či do montážního vozidla v případě sjednání odvozu starých oken. Dalším krokem je naříznutí rámu původního okna v několika místech, u oken se sloupkem i vyříznutí sloupku. V případě, že zákazník trvá na zachování původních rámů, je nutno počítat s výrazným poškozením ostění a nákladnějším zednickým zapravením. 

Po naříznutí rámů oken následuje vypáčení rámu z ostění, které se provádí pomocí páčidla přes dřevěný špalík opřený o špaletu, a to z důvodu minimalizace poškození ostění. Poškození fasády a ostění je vždy přímo závislé na stavu okolního zdiva.

Po vyjmutí rámu oken z ostění překontrolují montéři rozměr otvoru, případně ho upraví dle potřeby. Následně jej vyčistí od zbytků suti a prachu. Vybouranou suť (zbytky cihel, omítka, atd.) montéři zametou a odnesou na místo určené zákazníkem nebo bude odvezena.

Po provedení uvedených kroků je stavební otvor připraven pro montáž nových oken. V případě, že si zákazník připravuje otvor sám, je nutné, aby přesně dodržel stanovené rozměry otvoru odsouhlasené ve smlouvě.