Zednické zapravení oken a dveří

Tato položka obsahuje začištění typizovaných oken v cihlovém či panelovém domě pomocí omítkových směsí, a to včetně osazení parapetů. Začištění je prováděno v interiéru i exteriéru.

Zednické práce zahrnují tyto jednotlivé úkony :

  • ošetření přesahující pěny
  • začištění větších otvorů hrubou omítkovou směsí či sádrokartonovou obestavbou 
  • osazení parapetů a finální povrchovou úpravu pomocí jemné omítkové směsi
  • začištění venkovní spáry (omítkovou směsí u větších spár nebo akrylovým tmelem u spár malých)