Montáž oken a dveří

Před samotnou montáží nových oken a dveří očistíme stavební otvor od hrubých nečistot a překontrolujeme jeho rozměry. Prostor pro zapěnění kolem oken by neměl přesáhnout 1-2 cm.

 Zkontrolujeme, zda jsou předvrtány otvory pro použití turbošroubů. Otvory pro turbošrouby se vrtají cca 15 cm od rohů a dále ve vzdálenosti do 70 cm od sebe po obvodu.

Rám nového okna či dveří nahrubo vyklínujeme do stavebního otvoru. Hloubku umístění výplně volíme podle požadované hloubky ostění, použitých parapetů nebo dle původních špalet. Rám zaměříme v určené výšce do vodorovné polohy a zaklínujeme (viz obrázek). Proměříme svislost nejdříve na jedné straně a potom na druhé straně. Pro kontrolu celé proměříme ještě jednou a zkontrolujeme usazení rámu proměřením obou úhlopříček.

Rám stavební výplně ukotvíme pomocí ocelových kotev nebo turbošroubů. Dveře kotvíme vždy pomocí turbošroubů co nejblíže pantů. Po ukotvení opět zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu rámu, případně rovinnost jednotlivých stran z důvodu možné deformace kotvením.

Nasadíme křídla zpět do rámu, u fixních oken do rámu zasklíme sklo. Aby nedošlo k prohnutí rámu vlivem působení montážní pěny, použijeme po obvodu křídel plastové náběhové klínky, ty jsou po vytvrdnutí pěny následně odstraněny.

Provedeme zvlhčení montážní spáry a následně ji zapěníme montážní pěnou. Množství montážní pěny volíme tak, aby se pokud možno nemusela ořezávat. V případě, že provádíme i následné zednické začištění, následuje po úplném vytvrdnutí montážní pěny její oříznutí (v případě větší expanze). Pokud následné zednické začištění neprovádíme, provede oříznutí pěny objednatel.

Po montáži oken a dveří se provádí kontrola seřízení a funkčnosti.

Na závěr montáže provedou montéři hrubý úklid a pomocí průmyslového vysavače vysají z rámu a kování veškeré hrubé nečistoty (omítku, prach z cihel, popř. špony vzniklé při vrtání montážních otvorů) a namontují příslušenství (kličky, kliky atd.)